wetgeving brandblussers

Draagbare brandblussers, brandslanghaspels, bluswagens en droge stijgleidingen zijn onderhevig aan wet- en regelgeving. Dit betreft zowel de Nederlandse als de Europese wet- en regelgeving.

 

brandblusser-wetgeving

 

KLEINE BLUSMIDDELEN:

Brandblussers, brandslanghaspels, bluswagens en droge stijgleidingen vallen onder de categorie kleine blusmiddelen. Kleine blusmiddelen zijn draagbare blusmiddelen tot 20 kg, brandslanghaspels bluswagens tot 250 kg inhoud en droge blusleidingen. Op grond van bouwregelgeving stelt de overheid het verplicht om voldoende en de vereiste blusmiddelen in gebouwen aan te brengen. Ook de sprayblusser voor bedrijven welke geen periodiek onderhoud behoeft en de conventionele 6 liter schuimblussers vervangt valt onder de categorie kleine blusmiddelen.

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET EN BHV:

In het kader van de arbeidsomstandighedenwet en bedrijfshulpverlening moeten in bedrijven kleine blusmiddelen direct beschikbaar zijn en moet personeel weten hoe deze met de voorhanden zijnde blusmiddelen moet omgaan. Kleine blusmiddelen dienen zich daarom voortdurend in een werkvaardige toestand te bevinden. We weten immers nooit wanneer een brand gaat plaatsvinden. 

 

wetgeving-brandblussers

 

GEBRUIKSBESLUIT EN BOUWBESLUIT

Het Gebruiksbesluit bevat voorschriften voor het brandveilig gebruik van gebouwen en voor de brandveiligheid van de opslag van brandbare echter niet milieugevaarlijke stoffen. Het Gebruiksbesluit geldt voor gebouwen in heel Nederland. Het Gebruiksbesluit is in het leven geroepen omdat Gemeenten voorheen verplicht waren om de voorschriften over brandveilig gebruik van gebouwen op te nemen in de gemeentelijke bouwverordening. Deze voorschriften konden per Gemeente verschillen. Met de invoering van het Gebruiksbesluit worden de brandveiligheid eisen voor iedereen in iedere Gemeente gelijk. De eisen van de wet milieubeheer met betrekking tot brandblussers voor gebouwen zijn in het Gebruiksbesluit overgenomen. De eisen met betrekking tot brandslanghaspels zijn ook in het Gebruiksbesluit overgenomen echter blijft het Bouwbesluit bepalend. Met betrekking tot kleine blusmiddelen wordt het volgende voorgeschreven. Brandslanghaspels worden toegepast volgens het Bouwbesluit en 1x per jaar onderhouden conform NEN-EN 671-3. Voor brandblussers geldt: indien brandslanghaspels niet voldoende zijn moet er in brandblussers voorzien worden met tenminste 1x per twee jaar onderhoud conform NEN 2559.

 

ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN:

Regelmatig dient er onderhoud aan brandblussers, brandslanghaspels, bluswagens en droge stijgleidingen plaats te vinden. Het onderhoud aan deze kleine blusmiddelen is specialistisch werk. Wij kennen blusmiddelen door en door, zijn op de hoogte van de werking en weten welke controle en onderhoud aspecten van vitaal belang zijn voor een goede werking. 

 

Wetgeving-brandblussers? neem gerust contact op.

 

blusapparaten-mkb

Ook een eigen gratis shop?