rijkstypekeur brandblussers

Rijkstypekeurmerk brandblussers. Om in Nederland een brandblusapparaat ( tot 20 kg ) te mogen verkopen is het Nederlands Rijkstypekeurmerk vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven in de ellips op het etiket van het blusapparaat. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor brandklassen zoals is aangegeven op het etiket ( A, B, C, D of F ). Wij bieden naast de conventionele brandblussers erkende sprayblussers voor bedrijf en particulier welke geen brandblusser onderhoud behoeft. Sprayblussers bevatten het Rijkstypekeurmerk.


nen-brandblussers


Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blusapparaten 1997. Het Rijkstype overheid keurmerk wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven. Zonder dit Rijkstypekeur is het niet toegestaan om draagbare blusapparaten in Nederland te verkopen of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen. Het Rijkstypekeurmerk is sinds 1986 voor de duur van vijf jaar geldig. Voor 1986 was het Rijkstypekeurmerk op brandblussers onbeperkt geldig tenzij het door de vergunninghouder ( leverancier ) of door het Ministerie werd ingetrokken.


rijkskeurmerk-brandblusser

Heeft u vragen over brandblusser keurmerken? neem gerust contact met ons op.

 

webshop-brandblussers

Ook een eigen gratis shop?