Branden uit de media

52 dodelijke slachtoffers als gevolg van brand in gebouwen in 2013

In 2013 zijn er 52 personen in een gebouwbrand om het leven gekomen. Van dit aantal kwamen 45 personen om in een woningbrand, 7 personen in een bedrijfspand, bedrijfsloods of windmolen. Het aantal van 52 wijkt niet af van het gemiddelde aantal doden door brand in gebouwen over de periode 2001-2012. Het is wel een sterke stijging in vergelijking met de periode 2009-2012 (43).

woningbrandblusser

Met 16 woningbranden per dag in Nederland is de kans op een woningbrand 1 op 1.300. Nederland kent jaarlijks gemiddeld zo'n 6.000 woningbranden met jaarlijks gemiddeld 600 gewonden. Ruim de helft van het aantal brandwondenslachtoffers die in ziekenhuizen worden opgenomen heeft een ongeval met rook, hitte en vlammen meegemaakt. Inademing van rook(gassen) is een belangrijke oorzaak van doden en gewonden. Veel personen komen bij het koken om het leven als gevolg van defecte elektrische apparatuur. Zorg dus dat u wel een brandblusser in huis heeft. 

brandpreventie-in-bedrijven

Brandpreventie in bedrijven. Een brandschade van iedere omvang kan enorme gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Uw bedrijfshuisvesting kan door brand verloren gaan. Brand in een naastgelegen pand kan enorme rook-, roet- en bluswater schade aan het bedrijfspand, voertuigen gereedschappen, computerruimte en elektrische installaties veroorzaken. De brandweer schakelt ook tijdens een brand vaak hulp in van Stichting Salvage. Deze staat namens brandverzekeraars de slachtoffers de eerste 24 uur voor schadebeperking, waarneming en hulpverlening terzijde. 

 

Informatie-blusmiddelen? neem gerust contact op.

 

webshop-blusapparaten

Ook een eigen gratis shop?