landbouw

Brandblussers-landbouw. Een beginbrand is gering in omvang. Bij tijdige ontdekking van de brand kunt u met het juiste type brandblusser branduitbreiding voorkomen. De continuïteit van uw landbouwbedrijf wordt bij brand in gevaar gebracht. Met brandblussers in veeschuren, veestallen en opslagloodsen en landbouwvoertuigen is ieder risico op brand gering. Toch is brand niet altijd te voorkomen. Vaak begint een brand zeer klein door bijvoorbeeld overbelasting van een motor of kortsluiting. 80% van alle beginnende branden met draagbare brandblussers wordt geblust. 

poederblusser-ideal

 

ERKENDE POEDERBLUSSERS | LANDBOUWBEDRIJF:

 • met Rijkskeurmerk en CE markering
 • basisbrandbeveiliging eenheid (6 kilo)
 • training in het gebruik is aan te bevelen
 • controle door medewerker onderhoudsbedrijf
 • in het 10e jaar voorzien van nieuwe poedervulling

 

Tip: onderhoudsvrije brandblusser voor cabine landbouwmachines, graafmachines en werktuigen. De sprayblusser is een lichtgewicht brandblusser en ook geschikt voor gebruik op tuinmachines veegmachines en zuigwagens welke vaak door Gemeentelijke diensten worden ingezet.

 

brandblussers-landbouw


 
Voor de brandveiligheid in en rond landbouw bedrijven geldt het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het Gebruiksbesluit. Het Bouwbesluit schrijft afhankelijk van de gebruiksfunctie en het gebruiks oppervlak van het landbouwbedrijf voor dat er brandslanghaspels aanwezig zijn. De plaats en het aantal brandslanghaspels volgt uit de bouwvergunning. Maar door de diversiteit aan risico’s zijn alleen brandslanghaspels vaak niet voldoende. Met het water vanuit een brandslanghaspel kunnen we in verband met het gevaar voor elektrocutie natuurlijk niet een meterkast brand gaan blussen. 

Richtlijn aantal brandblussers agrarische bedrijven voor gebouw, loods, schuur, opslag, stal tot 1000 m² minimaal één brandblusser. De loopafstand naar een brandblusser mag niet meer dan 20 meter bedragen en de onderlinge afstand van twee brandblussers niet meer dan 60 meter. In werkplaatsen en technische ruimten van landbouwbedrijven geven we het brandblusser advies om één sproei schuimblusser 9 liter en één 5 kg Co2 brandblusser op te hangen. 

 

BRANDBLUSSER ELEKTRACO2 BRANDBLUSSER 5 KILO:

 • erkende Co2 brandblusser
 • met 5 kilogram Co2 blusgas inhoud
 • in webwinkel ook met 2 kilogram inhoud te koop
 • zeer geschikt om een brand in meterkast te blussen
 • ook voor het blussen van bekabelingen en installaties
 • laat na het gebruik geen schadelijke blusresten achter
 • verplichte controle door medewerker onderhoudsbedrijf

 

Schuimblussers hebben een goed blusvermogen op vaste stoffen (A klasse) en zijn tot 1000 volt veilig te gebruiken bij het blussen van elektronica, computer, kopieermachine, fax, meterkast, enz. Poederblussers worden toegepast als het risico op brand zeer groot (bijv. nabij brandstoftank) is of waar het blussen van een brand met poeder geen nadelig (schade) effect heeft. Poederblussers zijn geschikt voor vorstgevoelige ruimten en Co2 brandblussers voor het veilig blussen op elektra.

 
Brandblussers moeten bij brand snel inzetbaar zijn: 

 • hang brandblussers dus altijd op ( op de grond gaan ze roesten )
 • hang brandblussers naast deuren van uitgangen ( niet achter deuren )

 
 
Onderhoud brandblusser voorschriften: 

 • 1x per jaar of *1x p/ twee jaar onderhoud (*toestemming van verzekeraar nodig)
 • bij opslag van (diesel) olie minimaal 1x per jaar brandblusser onderhoud vereist 
 • de eigenaar / gebruiker checkt brandblussers regelmatig op schade en gebreken. 

 
Heeft u vragen over brandblussers voor uw landbouwbedrijf - boerenbedrijf, brandblussers voor landbouwwerktuigen of brandblussers voor landbouwmachines ? Neem gerust contact op.

 

blusapparaten-landbouw

 

Ook een eigen gratis shop?