marktkraam

Brandblusser-marktkraam. De meest recente innovatie. Erkende lichgewicht brandblussers voor uw marktkraam, frietkraam, oliebollenkraam, viskraam, enz. Spray brandblusser voor marktkramen zonder verplicht onderhoud. Bij kopen van spray brandblussers bespaart u onderhoud kosten.

 

SPRAYBLUSSER MARKTKRAAM | BAKKEN - FRITUREN - BRADEN: brandblusser-bedrijven

  • goedkope erkende vetbrandblusser
  • geen kosten voor brandblusser controle
  • nooit meer onverwachte hogere kosten na onderhoud
  • geen externe blustraining meer nodig ( is wel mogelijk)
  • geen dure hervulling, geen onderdelen vervangen, enz
  • geen kosten voor brandblusser onderhoud !!!

 

In marktreglementen staat voorgeschreven dat er in marktkramen waar warme bereidingen worden gemaakt (een) brandblusser(s) aanwezig is (zijn). Bijvoorbeeld spray brandblussers voor viskraam, patatkraam en overige kramen waar gefrituurd en gebakken wordt. De door verzekeraars vereiste blusmiddelen voor marktkramen worden in de verzekeringpolis van de marktkraamhouder genoemd. Om een frituurbrand, vetbrand of oliebrand te blussen is de brandklasse F blusser de beste blusser.

 

brandblusapparaat-bakkraam

 

In de praktijk wordt ook wel de brandbeveiligingsverordening gebruikt voor het regelen van de veiligheid op de markt. De brandbeveiligingsverordening kan gebruikt worden voor het regelen van brandveiligheid in die situaties die niet al in enige wet- of regelgeving zijn vastgelegd. De brandbeveiligingsverordening bevat een vergunningstelsel (de gebruiksvergunning). In het kader van duidelijkheid en uniformiteit heeft het de voorkeur om lokale regels met betrekking tot de brandveiligheid op de markt te regelen in de marktverordening of het marktreglement

Heeft u al brandblussers ? Let dan op de datum waarop deze weer een periodieke controle gehad moeten hebben. Dit wordt op de brandblusser aan de hand van de gele keuringsticker vermeldt. Volgens de brandblussers onderhoudsnorm is eenmaal per twee jaar voldoende echter vaak heeft uw ge­­meen­­te, brandweer of uw verzekering eenmaal per jaar als eis.

 

Brandblussers-marktkramen-kopen? neem gerust contact op.

 

frituurvet-brandblusser

Ook een eigen gratis shop?