gebruiksbesluit

Het Gebruiksbesluit bevat uniform geldende brandveiligheidsvoorschriften. Dit Gebruiksbesluit bevat voorschriften voor brandveilig gebruik van gebouwen en geldt voor heel Nederland. Voorheen waren Gemeenten volgens de Woningwet verplicht om de voorschriften over brandveilig gebruik van gebouwen op te nemen in Gemeentelijke bouwverordeningen. Deze voorschriften verschilden per Gemeente. Met het Gebruiksbesluit werden de brandveiligheideisen in elke Gemeente gelijk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRANDSLANGHASPEL | BEDRIJFSGEBOUWEN:prijzen-brandslanghaspels

 • brandslanghaspels met KIWA en CE keur
 • gefabriceerd volgens ontwerpnorm EN 671-1
 • degelijk wat zich vertaald in een lange levensduur
 • in de webwinkel in twee uitvoeringen verkrijgbaar
 • met de brandslanglengten van 20, 25 en 30 meter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met betrekking tot brandslanghaspels wordt in het Gebruiksbesluit het volgende voorgeschreven. Het projecteren van brandslanghaspels dient te geschieden volgens het Bouwbesluit. De regelgeving voor onderhoud brandslanghaspels schrijft voor dat het onderhoud aan vaste brandslanghaspels jaarlijks uitgevoerd moet worden, conform NEN671-3. Dit is een jaarlijkse verplichting voor gebouweigenaren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 LITER SCHUIMBLUSSER | BEDRIJFSGEBOUWEN:schuimblusers-kopen

 • erkende brandblusser
 • met rijkskeurmerk en CE markering
 • training in het gebruik is aan te raden
 • controle door medewerker onderhoudsbedrijf
 • kosten keuring, hervulling, onderdelen vervangen, enz
 • met 6 liter schuimblussers voldoet u aan de brandveiligheid eisen
 • 6 liter schuim of 6 kilo poeder inhoud is wettelijk minimaal vereist
 • voordeliger in aankoop en onderhoud is de sprayblusser voor bedrijven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met betrekking tot brandblussers wordt in het Gebruiksbesluit het volgende voorgeschreven. Het projecteren van brandblussers dient te geschieden volgens NEN4001:2006. De regelgeving voor onderhoud brandblussers schrijft voor dat onderhoud aan brandblussers tenminste 1x per twee jaar uitgevoerd moet worden, conform NEN2559. Dit is een minimale vereiste.

 

Heeft u vragen over blusmiddelen? neem gerust contact met ons op.

 

gebruiksbesluit-brandblussers

Ook een eigen gratis shop?