onderstation

Brandblussers-onderstation. Een onderstation bevat zeer kostbare hoogwaardige apparatuur en fungeert als knooppunt bij het distribueren van gas en elektriciteit door Nederland. Onderstations worden door netbeheerders onderhouden en mogen niet uitvallen. Ter voorkoming van uitval hebben netbeheerders in onderstations redundante koeling en noodstroom systemen.

 

BRANDBLUSSER ONDERSTATION | CO2 BRANDBLUSSER 5 KILO:

  • erkende Co2 brandblusser
  • met 5 kilogram Co2 blusgas inhoud
  • in webwinkel ook met 2 kilogram inhoud te koop
  • zeer geschikt om brand in onderstations te blussen
  • ook voor het blussen van bekabeling en groepenkast
  • laat na het gebruik geen schadelijke blusresten achter
  • verplichte controle door medewerker onderhoudsbedrijf

 

De technische apparatuur in een onderstation vraagt elektrisch vermogen. Deze apparatuur warmt het onderstation op. Een brand ontstaat vaak door kortsluiting of overbelasting in netspanning verdeelkasten, serverapparatuur, bekabelingen, enz. Brand kan overhoopt op ieder moment door warmtestraling, warmegeleiding en warmtestroming ontstaan. Of door het uitvallen van de koeling.

Onderstations lopen dus door de gepaard gaande hoge elektrisch benodigde vermogens dus een aanzienlijke grote kans op brand. Bij brand in een onderstation is het noodzaak om met een veilig blusgas een beginbrand tijdig te blussen om branduitbreiding te voorkomen. Op het gebied van brandblussers zijn 5 kg Co2 brandblussers de beste blussers om brand in onderstations te blussen.

Brandblusser-onderstations-kopen? neem gerust contact op.

 

brandblusser-trafohuis

Ook een eigen gratis shop?