brandklasse B

Brandklasse-B. Brandblussers in brandklasse B dienen om vloeibare of vloeibaar wordende stoffen te blussen. Hierbij kunt u denken aan olie, benzine, vetten, enz. Helaas is er in de markt nog geen blusmiddel te koop wat iedere soort brand kan blussen. Het is goed om eerst het risico op brand in te schatten om te bepalen welke brandblusser in welke brandklasse(n) u nodig heeft. Brandklassen worden door middel van pictogrammen en de desbetreffende letter op brandblussers weergegeven.

 

brandklasse-b-brandblusser

 

Boven de brandende vloeistof aanwezige dampen vormen met de aanwezige zuurstof uit de lucht een brandbaar mengsel. Een geringe vonk is al voldoende om snel een felle brand te veroorzaken. De ontstane brand brengt tevens snelle temperatuurstijging teweeg waardoor het verdamping proces van de brandende vloeistof wordt versneld. Zo kan er in zeer korte tijd een hele hevige brand ontstaan. Het verbrandingsproces vindt enkel aan het oppervlak van de brandende vloeistof plaats. Vloeistofbranden gaan gepaard met hoge warmte uitstraling, vlammen en rookontwikkeling.

 

BRANDKLASSE B6 LITER SCHUIMBLUSSER:schuimblusers-kopen

 • 6 liter schuim brandblusser
 • lichtgewicht brandblusser bedrijfspand
 • training in het gebruik is aan te bevelen
 • controle door medewerker onderhoudsbedrijf
 • geen kosten voor verplicht periodiek hervullen

 

Vloeistofbranden met geringe omvang kunnen met Co2 brandblussers en poederblussers effectief worden geblust. Blussen met een schuimblusser op een vloeistofbrand verloopt minder snel echter biedt blusschuim het grote voordeel dat er geen zuurstof meer tot de vloeistofbrand kan toetreden. De kans op herontsteking van een vloeistofbrand is bij het toepassen van een draagbare schuim brandblusser minder groot als met een draagbare poederblusser of Co2 brandblusser.

Tip: schuim sprayblussers zijn onderhoudsvrije brandblussers en op iedere plaats te monteren. 

 

BRANDKLASSE A, B EN FERKENDE SCHUIM SPRAYBLUSSERbrandblusser-bedrijven

 • voordelig in aanschaf en onderhoud
 • visuele controle door uzelf of u medewerker
 • geen kosten voor onderhoud en te vervangen onderdelen
 • heeft nagenoeg dezelfde blustijd als een 6 liter schuimblusser
 • geen externe blustraining meer nodig ( is wel mogelijk )
 • dus geen kosten meer voor jaarlijks onderhoud !!!

 

Brandklassen-brandblussers? neem gerust contact op.

 

webshop-blusapparaten

Ook een eigen gratis shop?