brandklasse D

Een brandklasse-D brand is een hevige metaalbrand. Brandklasse D branden zijn metaalbranden waar lithium, kalium, magnesium, zirkonium of natrium betrokken is. Dit zijn metaalbranden welke zeer moeizaam of onmogelijk met draagbare ABC poederblussers, Co2 brandblussers of schuim brandblussers kunnen worden geblust. Het is goed om vooraf te bepalen welke "D" metalen het brandrisico vormen zodat u de juiste brandblusser in de juiste brandklasse koopt.

Metaalbranden ontstaan door toevoer van zeer hoge temperaturen vanwege overschrijding van de ontbrandingstemperatuur. Soms ontstaan metaalbranden spontaan door contact met zuurstof. Het blussen van dit type metaalbranden is alleen mogelijk door volledige, langdurige of permanente afsluiting van de zuurstoftoevoer of door afkoeling tot onder de ontbrandingstemperatuur.

 

brandklasse-d

BRANDBLUSSER | BRANDKLASSE D:

  • poederblusser met rijkskeurmerk en CE markering
  • speciale poederblusser om metaalbrand te blussen
  • training in het gebruik van poederblussers is aan te raden
  • controle poederblusser door medewerker onderhoudsbedrijf
  • poederblusser in het 10e jaar voorzien van nieuwe poedervulling

 

Brandklasse D branden blussen is mogelijk met o.a. fijn droog zand, aluinaarde, cement, grafiet en speciaal bluspoeder op basis van natriumchloride dat in draagbare brandklasse D poederblussers is ondergebracht. Groot nadeel van poederblussers is dat het bij gebruik in kleine ruimten het zicht beperkt en gevolgschade in elektronische apparatuur en installaties teweegbrengt. Poederblussers geleiden geen elektra en zijn vorstbestendig. In vergelijking tot Co2 brandblussers zijn draagbare brandklasse D poederblussers vele malen effectiever.

 

Brandklasse-D-brandblussers? neem gerust contact op.

 

brandklasse-D

Ook een eigen gratis shop?