Co2 blusser werking

Co2 brandblussers zijn èèn van de meest gebruikte brandblussers. Co2-brandblussers zijn bij brandbestrijding zeer effectief omdat Co2 blusgas de mengverhouding tussen brandbare stoffen en aanwezige zuurstof verstoort. Wanneer we met een Co2 brandblusser een brand blussen voegen we 50 tot 70% gasvormig Co2 aan de brandhaard toe. De op dat moment nog resterende 14 tot 8% aan zuurstof in de brandhaard is niet toereikend om de brand op gang te houden. Het blusprincipe van een Co2 brandblusser berust op het verstikken van de brand door een tekort aan zuurstof.

 

werking-co2-brandblussers

 

Co2 is in de atmosfeer een van de meest voorkomende verbindingen. Co2 blusgas bevindt zich bij een temperatuur van circa 0ºC in vloeibare vorm in Co2 blussers. Tijdens het uitstromen van het Co2 blusgas vanuit het Co2 blustoestel gaat de vloeibare Co2 over in gasvormig Co2. De voor deze verdamping noodzakelijke warmte wordt aan de omgeving onttrokken waardoor temperatuurdaling plaatsvindt. Pak dan ook, in verband met de kans op bevriezing van uw hand, nooit de zwarte bluskoker zelf maar het specifieke handvat vast. Co2 blusgas wordt onder een druk van 50 bar in Co2 cilinders opgeslagen. Bovenop de Co2 blusser, aan het blusventiel, zit een groene barstplaat met daarin barstfolie. Deze dienen ter beveiliging. Mocht er sprake zijn van een te hoge temperatuur dan barsten folie en breekplaat aan de hand van een gecontroleerde regelmatige druk. Zo kan het Co2 blusgas in een overdruk situatie veilig wegstromen en loopt er niemand gevaar.  

 

BRANDBLUSSER ELEKTRA, VET EN OLIE:

  • erkende Co2 keuken brandblusser
  • met 5 kilogram Co2 blusgas inhoud
  • zeer geschikt om een brand in meterkast te blussen
  • ook voor het blussen van bekabelingen en installaties
  • laat na het gebruik geen schadelijke blusresten achter
  • verplichte controle door medewerker onderhoudsbedrijf

 

Co2 blusgas heeft geen indringend vermogen in *vaste stof ( *brandklasse A ) branden. Voor brand klasse A branden zijn schuimblussers en poederblussers geschikt. Een andere beperking van een Co2 brandblusser is dat deze een geringe worplengte heeft plus een geringe blussende werking in de buitenlucht. Voor het blussen op onder spanning staande elektrische apparatuur en installaties is Co2 uitermate geschikt. Co2 geleidt geen elektriciteit en veroorzaakt geen gevolgschade.

 

Brandblusser-serverruimte-kopen? neem gerust contact op.

 

brandblusser-werking

Ook een eigen gratis shop?