kantine

Brandblusser-kantine. Als er in kantines van bedrijven, gebouw, organisatie, instelling, school of bepaalde vereniging onvoldoende brandslanghaspels zijn dienen er volgens het wettelijk voorschrift voldoende brandblussers in de kantine te hangen om een beginbrand in de kantine snel te kunnen blussen. NEN2559 regelt voorschriften voor het onderhouden en keuren van brandblussers.

Tip: wilt u ook besparen op het onderhoud aan brandblussers voor kantine, bouwkeet, eetruimte of spijslokaal dan adviseren wij de brandblusserspray. Sprayblussers vergen geen onderhoud. Conform de brandveiligheid richtlijnen moeten er in een kantine brandblussers aanwezig zijn met minimaal zes liter schuim of 6 kilo ABC poeder inhoud. Let u bij het kopen van brandblussers op de bijzondere brandrico's, zoals in de keuken van voetbalkantines en andere verenigingsgebouwen. Voor optimale brandpreventie in de keuken van een kantine verkopen wij de speciale voordelige sprayblusser voor Horeca voor het blussen van frituurvetbranden. Ook kunt u in onze blusmiddelen webwinkel 5 kilo koolzuurgas brandblussers en niet te vergeten een erkende vetbrand blusdeken kopen.

Betreft het een grote kantine en is bluswater als blusmiddel ontoereikend of voor persoonlijke veiligheid te gevaarlijk? Bijvoorbeeld bij een vloeistofbrand of bij elektrische spanningen. Of is als gevolg van de inrichting van de kantine het aantal aanwezige brandslanghaspels onvoldoende om de gehele kantine met de lengte van de brandslang incl. waterstraal te kunnen bestrijken? Dan is er de noodzaak om extra brandblussers in de kantine op te hangen. Het staat de kantine beheerder vrij om draagbare brandblussers vaker dan 1x per jaar te laten onderhouden.

 

BRANDBLUSSER KEUKEN KANTINE:

  • erkende Co2 brandblusser 5 kilo
  • met 5 kilogram Co2 blusgas inhoud
  • in webwinkel ook met 2 kilogram inhoud te koop
  • zeer geschikt om een brand in meterkast te blussen
  • ook voor het blussen van bekabelingen en installaties
  • laat na het gebruik geen schadelijke blusresten achter
  • verplichte controle door medewerker onderhoudsbedrijf

 

Brandblusser-kantine, bouwkeet, eetruimte? neem gerust contact op.

 

brandblusser-kantine

Ook een eigen gratis shop?